Advies jaarlijkse huuraanpassing

In de overlegwet is geregeld dat huurdersorganisaties gevraagd en ongevraagd advies mogen geven aan hun corporatie. Jaarlijks krijgt Huurdersraad De Huismeesters een adviesaanvraag over de huurverhoging.

Huurinkomsten zijn voor de corporatie de belangrijkste bron van inkomsten om investeringen zoals onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw te financieren. Dat nemen we mee in onze afweging voor een advies. Naar aanleiding van het afschaffen van de verhuurdersheffing per 1 januari 2023 zijn er een aantal afspraken gemaakt over de verdeling van dit geld.

Verduurzaming zonder een huurverhoging voor de zittende huurder, huurverlaging voor een bepaalde groep huurders en versnelling op de nieuwbouw. De eerste twee afspraken hebben invloed op de woonlasten.
De Huurdersraad heeft dit jaar een negatief advies uitgebracht over de jaarlijkse huuraanpassing. Dat heeft te maken met de kwaliteit van de woningen in relatie tot de huurprijzen. De woningen met een E,F en G label krijgen geen huurverhoging. De Huurdersraad is van mening dat ook de woningen met een D label hierbij horen. Dit zijn woningen met vaak een hoge energielast. De Huurdersraad heeft De Huismeesters er niet van kunnen overtuigen ook deze woningen te ontzien dit jaar. Dat betreuren wij. Wij adviseren huurders  die in een woning wonen met een label D en het niet eens zijn met de huurverhoging stappen te ondernemen richting de Huurcommissie.  Jaarlijkse huurverhoging beoordelen | Huurders | Huurcommissie