Auteur: simone

Huurdersraad De Huismeesters zoekt nieuwe bestuursleden. Wij zijn de spreekbuis van en voor huurders van woningcorporatie De Huismeesters in Groningen. Bijna 70% van de huurders van De Huismeesters kent ons.

We doen er alles aan om de positie van de huurder te verbeteren. We overleggen met De Huismeesters over de onderwerpen die voor huurders belangrijk zijn. Denk aan het huurbeleid, de leefbaarheid, de jaarlijkse huuraanpassing, de financiële begroting, het energie- en vastgoedbeleid.

Huurdersraad heeft veel invloed

Dat huurders mee mogen praten over het beleid van De Huismeesters en besluiten daarover, staat in de Woningwet en de Overlegwet. Door die wetten heeft de huurder een vinger in de pap bij de verhuurder, ‘de woningbouw’. In je eentje lukt dat niet, samen met andere huurders wel. Zo praat de Huurdersraad ook mee bij de gemeente, als we onze stem laten horen in het overleg van alle Groninger woningcorporaties met de Gemeente Groningen.

Overleggen met de verhuurder doe je het beste samen met andere huurders. Het vraagt tijd en kennis van wat er speelt bij De Huismeesters en binnen de volkshuisvesting. In je eentje is dat niet te doen, je weet niet alles, samen wel. We hebben als Huurdersraadsleden veel steun aan elkaar en we verdelen de taken. Meedoen is gratis.

Lees eerst meer voordat je je aanmeldt