Bezwaar maken tegen verhoging WOZ waarde van uw woning

De afgelopen jaren is de waarde van vastgoed sterk gestegen.
Daarmee steeg de WOZ-waarde van veel woningen, ook die in de sociale huursector.
De WOZ-waarde wordt meegenomen in de puntentelling en heeft zo veel invloed gekregen op de maximale huurprijs van een sociale huurwoning.

De algemene regel is dat iemand die belang heeft bij de hoogte van de WOZ-waarde hier bezwaar tegen kan maken. In een onlangs gepubliceerde uitspraak van het Hof is dit  bevestigd (Hof Amsterdam 18 september 2018 17/00378).

Daarom stuurt de gemeente sinds 2016 de WOZ-beschikking niet alleen aan de eigenaren maar ook aan alle huurders. Met deze eigen WOZ-beschikking krijgen ook huurders de gelegenheid om bezwaar te maken als zij menen dat de waarde van hun woning niet klopt.

De Gemeente Groningen heeft een combi-aanslag gestuurd: Bezwaarschrift WOZ-beschikking – aanslag waterschaps- en gemeentelijke belastingen en/of waardebeschikking 2021.
Op de website https://www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van uw woning opzoeken.

Wilt u bezwaar maken tegen de verhoging van de WOZ-waarde van uw woning dan kan dat, binnen 6 weken van de datum op de WOZ-beschikking.

Voorbeeldbrief