Huurdersraad geinstalleerd

Ondertekening bij de notaris

Donderdag 12 december 2019 is de nieuwe Huurdersraad van De Huismeesters officieel geïnstalleerd.

Na een sollicitatieperiode in het najaar van 2019 zijn 11 leden uitgekozen voor de Huurdersraad. Toen ontmoetten de leden elkaar voor het eerst en maakten zij kennis met elkaar en met het Management Team van De Huismeesters.

Van start

14 januari 2020 gaat Huurdersraad De Huismeesters van start.

Er staat meteen veel op het programma. Een dag voor het nieuwe ondernemersplan van De Huismeesters, diverse adviesvragen, het formeren van werkgroepen, dagelijks bestuur, opstellen van een werkplan en een begroting.

De leden van Huurdersraad De Huismeesters gaan voortvarend aan de slag en, bijgestaan door Roelof Otten, houden zij zo goed als het kan de kop d’r veur.

Pas op de plaats

Toch is er behoefte even pas op de plaats te maken en de tijd te nemen elkaar beter te leren kennen.

Dat doen we tijdens een speciale bijeenkomst op 20 februari. Daar leren we elkaar op een andere manier kennen dan tijdens alle vergaderingen en werkgroepbijeenkomsten. De kennismaking wordt als heel waardevol ervaren en geeft nieuwe energie om alle klussen die op ons bord liggen met enthousiasme op te pakken.

Er is veel gebeurd

Adviezen, standpunt Huurdersraad De Huistermeesters (HR) op de huurverhoging, reacties op prestatieafspraken met De Huismeesters en op de woonvisie van de gemeente Groningen, documenten opgemaakt over financiering HR en relatie bewonerscommissies en HR. Er wordt gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met De Huismeesters. En de nieuwe stichting Huurdersraad De Huismeesters is opgericht.

Door de maatregelen rond het coronavirus moest ook Huurdersraad De Huismeesters digitaal gaan vergaderen. Dat lukt. En steeds beter.

Communicatie

De leden van Huurdersraad De Huismeesters zijn zich bewust dat het belangrijk is contact te hebben met de achterban, alle Huurders van de Huismeesters. Ook daaraan wordt hard gewerkt.

We gaan een website bouwen en regelmatig een nieuwsbrief versturen. Via contacten met bestaande bewonerscommissies en contacten van leden van de Huurdersraad met huurders in de buurt blijven we al enigszins op de hoogte. En als dat weer kan gaan we met huurders in gesprek tijdens speciaal daarvoor te houden bijeenkomsten.