Doe mee met de Huurdersraad!

Huurdersraad De Huismeesters is een groep enthousiaste en betrokken mensen. We overleggen met De Huismeesters op beleidsniveau over huurbeleid, leefbaarheid, de jaarlijkse huuraanpassing, begroting, energie- en vastgoedbeleid. En met Gemeente en woningcorporatie over de prestatieafspraken.

De Huurdersraad is er voor de huurders van woningcorporatie De Huismeesters en is – als overkoepelende huurdersorganisatie – de belangrijkste gesprekspartner van De Huismeesters.

De positie van huurders is door de Woningwet 2015 en de Overlegwet sterker geworden. Sindsdien is er intensief overleg  met De Huismeesters en met de Gemeente.  Dat vraagt meer van ons als Huurdersraad.

Daarom zoeken we versterking

We staan voor

Betaalbare woningen van goede kwaliteit
Voldoende beschikbaarheid woningen
Energiebesparende maatregelen die bijdragen aan verlaging van de woonlasten
Een prettige en veilige leefomgeving
Bewonersparticipatie bij projecten en in de wijken

We zoeken

Huurders van een woning van De Huismeesters. Vrouw, man, jong, oud, ervaren of onervaren.

We verwachten

Affiniteit met de taken van de Huurdersraad
Tijd om zowel overdag als ’s avonds actief deel te nemen (6-8 uur per week)
Betrokkenheid bij het beleid en dienstverlening van De Huismeesters Betrokkenheid bij het wonen in de stad
Geen functies die strijdig kunnen zijn met het belang van de Huurdersraad en De Huismeesters
Vaardigheid met het gebruik van computer en digitale communicatie

Wil jij je inzetten voor die onderwerpen die alle huurders aangaan?

Dan zijn we wellicht op zoek naar jou!

Je kunt een e-mail sturen met motivatie en cv naar info@huurdersraaddehuismeesters.nl