Prestatieafspraken 2022

Ongeveer een op de drie Groningers huurt een sociale huurwoning van een corporatie. De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben voor 2022 prestatieafspraken gemaakt. Die gaan over de sociale huurwoningen in de gemeente Groningen. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de woonvisie.

Partici[atieafspraken 2022 ondertekend
Jean Claude Petitiaux (links) ondertekende de prestatieafspraken namens de Huurdersraad en Sije Holwerda namens De Huismeesters.

Er wordt flink geïnvesteerd in de wijkaanpak, zodat het in alle wijken fijn wonen is. Er zijn afspraken gemaakt over leefbaarheid en een woonomgeving die schoon, heel en veilig is. Verder is er geld voor initiatieven van bewoners om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren.

De prestatieafspraken spitsen zich toe op voldoende, betaalbare en duurzame woningen. Ook De Huismeesters investeert in sloop/nieuwbouw in de wijken Selwerd, De Wijert en Vinkhuizen. Daardoor komen er meer duurzame sociale woningen in de stad Groningen.

De Huismeesters heeft eind 2021 1.400 woningen verbeterd. Ook de komende jaren verbetert De Huismeesters een deel van haar woningbezit. De casco’s worden goed geisoleerd en er worden hoog rendement beglazing en ketels gebruikt. Zo gaan de energielasten omlaag en de woonkwaliteit omhoog. De Huismeesters investeert de komende jaren voor 463 miljoen in het woningbezit (woningverbetering en sloop nieuwbouw).

De prestatieafspraken werden op 9 december 2021 ondertekend door de woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Wierden en Borgen en Woonborg, de huurdersorganisaties en de gemeente Groningen.