Stop de verhuurdersheffing

Start campagne en aanbieding pamflet “Stop de (Ver)huurderheffing”

Henk Nijboer (links), Jean-Claude Petitiaux (midden), Gerri Boertien (rechts). Fotograaf: Henk Tammens.

Gezamenlijke actie!

van: Huurdersraad De Huismeesters, KAR Lefier, Huurdersplatform Bedum-Ten Boer, Huurders Platform Patrimonium Groningen, Participatie Raad Nijestee, Algemene Huurdersvereniging WOON,Grobos en Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk.

Doel: Afschaffing van de Verhuurdersheffing.        

Groningen, 7 december 2020

Graag hadden wij een busreis naar Den Haag gemaakt, om het pamflet aan minister Ollongren   en Kamerleden te overhandigen, maar dat bleek op korte termijn niet haalbaar..
Wij hebben een goed alternatief gevonden om het pamflet toch in Den Haag te krijgen, en hebben Henk Nijboer uitgenodigd hiervoor.
Hij is PVDA Tweede Kamerlid en plv lid van de vaste Kamercommissie voor Wonen. Henk Nijboer was bereid om in Groningen het pamflet in ontvangst te nemen en mee te nemen naar Den Haag. En daar enkele exemplaren uit te delen. Hier zijn wij heel blij mee.
Maandag 7 december om 10.00 u op de Grote Markt was het zover. Jean- Claude Petitiaux, vertegenwoordiger van alle huurdersorganisaties  heeft na een toespraak het pamflet overhandigd aan Henk Nijboer. Dank namens alle huurdersorganisaties ( de huurders), de corporaties en gemeente.

Ook  Eva Bennen en Manon Hoiting (Gemeente Groningen) en Gerri Boertien namens Huurdersraad De Huismeesters waren aanwezig.

Tijdens de toespraak heeft Jean- Claude Petitiaux benadrukt dat het initiatief vanuit de huurders afkomstig is en breed is ondersteund door de Gemeente Groningen en alle woningcorporaties. Ook uit de  provincie zijn diverse steunbetuigingen bij de initiatiefnemers kenbaar gemaakt.

Op woensdag 9 december zal deze actie onder de aandacht van de lokale en landelijke media worden gebracht..

Onze boodschap luidt: geef het geld van de (ver)huurdersheffing terug aan de huurders via de corporaties. Stel dat de corporaties stad Groningen de 25 miljoen verhuurdersheffing kunnen investeren. Dan kunnen zij:
– of 300 extra woningen per jaar bouwen
– of 1.000 extra woningen verduurzamen naar label A
– of investeren in het betaalbaar houden van het wonen


Wij verzoeken de minister met klem de (ver)huurderheffing af te schaffen. Liefst zien wij dat de heffing uit de begroting 2021 van Binnenlandse Zaken/Wonen verdwijnt.. Wij vragen aan de politieke partijen die volgend jaar na de verkiezingen aan de formatietafel zitten de afschaffing van de verhuurderheffing in de onderhandelingen mee te nemen.

Het aanbieden van het pamflet is niet onopgemerkt gebleven, DvhN en GIC besteden er aandacht aan:
Groningse corporaties willen af van ‘onrechtvaardige’ verhuurdersheffing – Groninger Internet Courant (gic.nl)
Spuugzat van verhuurdersheffing (e-pages.dk)