Stop de verhuurdersheffing

Henk Nijboer (links), Jean-Claude Petitiaux (midden), Gerri Boertien (rechts). Fotograaf: Henk Tammens.

De campagne “Stop de (Ver)huurderheffing” is een gezamenlijke actie van Huurdersraad De Huismeesters, KAR Lefier, Huurdersplatform Bedum-Ten Boer, Huurders Platform Patrimonium Groningen, Participatie Raad Nijestee, Algemene Huurdersvereniging WOON,Grobos en Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk.

Onderdeel van de campagne is het aanbieden van een pamflet. Doel is de afschaffing van de Verhuurdersheffing.

Graag maakten wij een busreis naar Den Haag om het pamflet aan minister Ollongren en Kamerleden te overhandigen, maar dat bleek op korte termijn niet haalbaar.
Wij vonden een goed alternatief om het pamflet toch in Den Haag te krijgen door Henk Nijboer hiervoor uit te nodigen. Hij is PVDA Tweede Kamerlid en plaatsvervangend lid van de vaste Kamercommissie voor Wonen.

Henk Nijboer wilde het pamflet wel in Groningen in ontvangst nemen en meenemen naar Den Haag. En daar enkele exemplaren uitdelen. Hier zijn wij heel blij mee.
Maandag 7 december om 10.00 u op de Grote Markt was het zover. Jean- Claude Petitiaux, vertegenwoordiger van alle huurdersorganisaties gaf na een toespraak het pamflet aan Henk Nijboer. Dank namens alle huurdersorganisaties ( de huurders), de corporaties en gemeente.

Ook Eva Bennen en Manon Hoiting (Gemeente Groningen) en Gerri Boertien namens Huurdersraad De Huismeesters, waren aanwezig.

Tijdens de toespraak benadrukte Jean- Claude Petitiaux dat het initiatief vanuit de huurders afkomstig is en breed is ondersteund door de Gemeente Groningen en alle woningcorporaties. Ook uit de Provincie zijn diverse steunbetuigingen bij de initiatiefnemers kenbaar gemaakt.

Op woensdag 9 december 2020 wordt deze actie onder de aandacht van de lokale en landelijke media gebracht.

Onze boodschap luidt: geef het geld van de (ver)huurdersheffing terug aan de huurders via de corporaties. Stel dat de corporaties stad Groningen de 25 miljoen verhuurdersheffing kunnen investeren. Dan kunnen zij:
– of 300 extra woningen per jaar bouwen
– of 1.000 extra woningen verduurzamen naar label A
– of investeren in het betaalbaar houden van het wonen


Wij verzoeken de minister met klem de (ver)huurdersheffing af te schaffen. Liefst zien wij dat de heffing uit de begroting 2021 van Binnenlandse Zaken/Wonen verdwijnt.. Wij vragen aan de politieke partijen die volgend jaar na de verkiezingen aan de formatietafel zitten de afschaffing van de verhuurderheffing in de onderhandelingen mee te nemen.

Het aanbieden van het pamflet is niet onopgemerkt gebleven, DvhN en GIC besteedden er aandacht aan:
Groningse corporaties willen af van ‘onrechtvaardige’ verhuurdersheffing – Groninger Internet Courant (gic.nl)
Spuugzat van verhuurdersheffing (e-pages.dk)