Wie zijn we?

De Huurdersraad bestaat op dit moment uit 8 leden. Hieronder stellen zij zich voor:

John Kalkwiek, vicevoorzitter

Ik zit in de Huurdersraad omdat ik zo een betere verbinding kan maken tussen huurder en corporatie om de huurder meer gezicht en stem te geven. In deze onzekere tijden is dit nodig wanneer het gaat om o.a. betaalbaarheid en leefbaarheid in wijken. We willen toch allemaal wonen, werken en leven in een veilige en prettige samenleving. Ik woon sinds mijn pensioen nu 3 jaar in Zuid en heb de tijd om mij in te zetten voor de huurders. Met mijn werkervaringen in verschillende sectoren als adviseur/coach hoop ik hier een bijdrage aan te leveren.

Fred van den Berg, secretaris

Mijn naam is Fred van den Berg. Ik woon al twintig jaar met plezier in de Indische buurt/Korrewegwijk. Ik wil mij in de Huurdersraad inzetten voor kwalitatief goede en betaalbare woningen waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van de verschillende doelgroepen. Huurverhogingen zouden wat mij betreft zoveel mogelijk beperkt moet worden tot de complexen waar woningverbetering en verduurzaming daadwerkelijk tot energiebesparing en meer woongenot heeft geleid. Ik vind het belangrijk dat de corporatie samen met de bewoners vaststelt wat er zou kunnen gebeuren/verbeteren in een buurt of straat. De huurders moeten dus al in vroeg stadium betrokken worden bij plannen voor renovatie of sloop/nieuwbouw. Bewonerscommissies spelen daar wat mij betreft een belangrijke rol in.
Ik heb een juridische achtergrond en hoop daarmee van toegevoegde waarde te zijn voor de Huurdersraad en op te kunnen komen voor de belangen van de huurders van De Huismeesters.
Mijn hobby’s zijn wandelen, fietsen, (moes)tuinieren en koken.

Mieke Kuppens, penningmeester

Je woning is een belangrijke plek.
Een dak boven je hoofd dat je beschut, een ruimte waar je je prettig voelt en veilig. De plek waar je thuis bent. Over zo’n belangrijke plek wil je wat te zeggen hebben.
Bouwen en wonen, daar ben ik mijn leven lang al mee bezig. Professioneel en vrijwillig. Nu ben ik met pensioen en vind het leuk dat ik de kans krijg om als lid van de Huurdersraad van De Huismeesters, samen met de andere leden, mijn ervaring en kennis te delen en in te zetten. Vooral ook om te zorgen dat u een stem krijgt en mee kunt denken en praten over uw huis en de plek waar u woont.
Ik woon met plezier in de Hortusbuurt-Ebbingekwartier, wandel graag en ben sinds kort de gelukkige bezitter van een bak in de buurtmoestuin.

Greet Sommer

Mijn naam is Greet Sommer, ik woon in de Oosterparkwijk en ben sinds januari van dit jaar lid van de Huurdersraad.
Ik zie het als kerntaak van de Huurdersraad om huurders de mogelijkheid te geven actief invloed uit te oefenen op de kwaliteit van hun eigen huisvesting en leefomgeving.
Daarnaast vind ik betaalbaarheid belangrijk, voldoende nieuwbouw voor iedereen en duurzame aanpassing van onze woningen.

Eric Grooters

Ik zal mij even kort voorstellen, mijn naam is Eric Grooters. Ik woon een aantal jaren in de Oosterparkwijk. Sinds die tijd ben ik ook lid van de bewonerscommissie die actief is in het wooncomplex waar ik woon. Zo ben ik ook in aanraking gekomen met de Huurdersraad. Mijn interesse ligt in het actief meedenken met wat er speelt in de wijk. Ik vind het dan ook belangrijk dat er een goede overlegpartner namens de huurders met De Huismeesters is. Vanuit de visie ‘wij doen het samen’ wil ik namens de huurders de gezamenlijke belangen zo goed mogelijk behartigen. Ik hoop de verwachtingen, die ik zelf heb, ook met name voor de huurders waar te kunnen maken.

Jean-Claude Petitiaux

Ik ben Jean-Claude Petitiaux en woon met veel plezier in de wijk Vinkhuizen. Ik ben sinds 2011 lid van de Huurdersraad. Voor mij is belangrijk dat goede en duurzame huurwoningen ook betaalbaar en beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. Lid zijn van de Huurdersraad betekent in mijn ogen dat je invloed kan oefenen op het beleid van de corporatie en op kan komen voor de belangen van alle huurders.
Ik wil me inzetten op de gebieden betaalbaarheid en beschikbaarheid. En een bijdrage leveren aan de invulling van de Prestatieafspraken.

Bert van Weeren

Luc van der Meer