Wie zijn we?

Fred van den Berg, secretaris

Mijn naam is Fred van den Berg. Ik woon al twintig jaar met plezier in de Indische buurt/Korrewegwijk. Ik wil mij in de Huurdersraad inzetten voor kwalitatief goede en betaalbare woningen waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van de verschillende doelgroepen. Huurverhogingen zouden wat mij betreft zoveel mogelijk beperkt moet worden tot de complexen waar woningverbetering en verduurzaming daadwerkelijk tot energiebesparing en meer woongenot heeft geleid. Ik vind het belangrijk dat de corporatie samen met de bewoners vaststelt wat er zou kunnen gebeuren/verbeteren in een buurt of straat. De huurders moeten dus al in vroeg stadium betrokken worden bij plannen voor renovatie of sloop/nieuwbouw. Bewonerscommissies spelen daar wat mij betreft een belangrijke rol in.
Ik heb een juridische achtergrond en hoop daarmee van toegevoegde waarde te zijn voor de Huurdersraad en op te kunnen komen voor de belangen van de huurders van De Huismeesters.
Mijn hobby’s zijn wandelen, fietsen, (moes)tuinieren en koken.

Jean-Claude Petitiaux

Ik ben Jean-Claude Petitiaux en woon met veel plezier in de wijk Vinkhuizen. Ik ben sinds 2011 lid van de Huurdersraad. Voor mij is belangrijk dat goede en duurzame huurwoningen ook betaalbaar en beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. Lid zijn van de Huurdersraad betekent in mijn ogen dat je invloed kan oefenen op het beleid van de corporatie en op kan komen voor de belangen van alle huurders.
Ik wil me inzetten op de gebieden betaalbaarheid en beschikbaarheid. En een bijdrage leveren aan de invulling van de Prestatieafspraken.

Bert van Weeren

Luc van der Meer