St. Huurdersraad De Huismeesters

Nieuwe samenwerkings-overeenkomst-Huurdersraad 3.0

Nieuws van de       RVC

Persbericht!                       Huurbeleid 2016.

11 November 2016

Het DB is uitgenodigd voor een zgn "Klikgesprek" over de vacature binnen de RvC.

Plaats: Kantoor van 

De Huismeesters.

9 December 2016

De ondertekening van de prestatieafspraken 

2016-2020 heeft plaats gevonden in het nieuwe Floreshuis aan het Floresplein op vrijdag 9 december.

( Lees er hier alles over )

---22 Maart 2017---

Persbericht Huurbeleid 

2017 De Huismeesters

Lees er hier alles over )

-----Persbericht-----                                 ----15 juni 2017----

De Huismeesters verstevigt 90 balkons in De Wijert..

Lees er hier alles over. ) 

--September 2017--

Sociaal Plan

Wijkvernieuwing 2017 Groningen 

Uw Rechten

( Lees er hier alles over )

Prestatieafspraken              voor 2018.

Stichting

Huurdersraad De Huismeesters

opgericht 25-03-1996
VoorzitterSecretarisPenningmeester
Mevr. G. Vorsteveld
Tel: 06-14410953
e-mail:vorstbeentjes@planet.nl
M. Saan
Tel: 050-3144391
e-mail:sanu@planet.
Mevr. E.H. Bijlsma
Tel: 06-36494411
e-mail: ehb6668@gmail.com

De huurdersraad heeft ten doel het, in het kader van de volkshuisvesting, behartigen van de belangen van de huurders van woningen in beheer of in eigendom van woningstichting De Huismeesters.

De Huurdersraad vertegenwoordigt daartoe huurdersverenigingen en huurderscontactgroepen, welke op wijkniveau dezelfde doelstelling nastreven als zijzelf en die door verhuurder zijn erkend als huurdersorganisatie en onderhandelingspartners.

De Huurdersraad tracht haar doel te bereiken onder meer door:

a. het bevorderen van een goede relatie tussen verhuurder en haar huurders.

b. Kennisneming en beoordeling van:

· de jaarverslagen en de begrotingen van de verhuurder,

· het woningbeheer van de verhuurder,

· de nieuwbouw- en woningverbeteringsplannen van verhuurder,

· het huurbeleid,

· servicekosten,

· wijzigingen in de huurovereenkomst en het huurreglement.

c. voorstellen te doen aan verhuurder tot:

· vergroting van het woongerief,

· bevordering van leefbaarheid en welzijn in de directe woonomgeving,

· bevordering van inspraak en invloed van huurders,

· verbetering van de klachtenprocedures,

· het vergroten van de betrokkenheid van de huurders.

d. vertegenwoordiging in lokale en landelijke huurdersorganisaties.

e. de doelstelling van de Huurdersraad heeft een ideëel en sociaal karakter.


Binnen gekomen nieuws:

 Dinsdag 20 december:   

Rapportage 2e gespreksronde functie Rvc.

Vanuit De Huismeesters:

Selectiecommissie, Sije Holwerda en afvaardiging de Huurdersraad ( DB )


Maandag 19 december:   

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst.

Aanwezig: het DB Huurdersraad

Namens de corporatie: Sije Holwerda en Bas Krajenbrink.

Plaats: Kantoor De Huismeesters

Hieronder vindt u de huurdersgroepen die gelieerd zijn aan het bestuur......

Berberistoren Buurt 6 Vinkhuizen 
Concordiabuurt / Tuinwijk St.Huurdersbelang De Huismeesters Groningen-Zuid
De Hoogte / Selwerderwijk FFJ Baart de la Failestraat e.o. 
Franciscuscentrum OosterparkFroukemaheerd Beijum
Huis en Heerd Oranjewijk 
Prisma flat De Velden

--Volg ons ook op--


        

Themadag

 

Dinsdag 22 November 2016 houden wij een Themadag. 

Aanvang: 17.00 uur ,

einde ongeveer 19.30 uur.

Plaats Buurtcentrum de 

Plutozaal, Plutolaan 329.

Onderwerp: "Veiligheid".

______________________

27 November 2017

Ondertekening van de prestatieafspraken 2018/2021
Maandag 27 november van 18.15 uur tot 19.15 uur
Plaats: het stadhuis in de Oude Raadszaal


Lees er hier alles over