Bewonerscommissie oprichten

Hoe richt je een bewonerscommissie op?

Een bewonerscommissie wordt opgericht door en voor huurders in een gebouw, complex of deel van een wijk. Die huurders moeten ook bij De Huismeesters huren. De bewonerscommissie zorgt ervoor dat de stem van de huurders wordt gehoord bij beslissingen die hun woning of woonomgeving beïnvloeden.

Een bewonerscommissie heeft meer rechten dan een gewone huurder. Zo heeft een bewonerscommissie recht op informatie en overleg. Bij informatie kun je denken aan toekomstige plannen voor de woningen in het gebied dat de commissie vertegenwoordigt. Het recht op overleg houdt in dat De Huismeesters met de bewonerscommissie in gesprek moet gaan als die daarom vraagt.

Ook mag een bewonerscommissie advies geven over plannen die De Huismeesters voorstelt.

Wil je zelf een bewonerscommissie oprichten, dan helpt dit stappenplan je daarbij. Je hoeft het niet allemaal zelf uit te zoeken. Eén van de leden van Huurdersraad De Huismeesters of een medewerker van De Huismeesters kan je helpen bij het opzetten van een bewonerscommissie.

Neem hiervoor contact op met de Huurdersraad De Huismeesters via het e-mailadres: info@huurdersraaddehuismeesters.nl of telefonisch via: 050- 3657171.

Stappenplan bewonerscommissie

Ga in gesprek met je buren, andere huurders in je gebouw of huurders in je straat. Hebben zij dezelfde problemen of wensen? Als dit zo is, vraag of ze samen met jou een bewonerscommissie willen oprichten.

Je hebt al aan drie mensen genoeg om een bewonerscommissie op te richten. Het is belangrijk dat de commissie het vertrouwen en de steun heeft van de andere huurders.

Die andere huurders vormen de achterban. Contact leggen en houden met je achterban is een belangrijke volgende stap.

Laat aan je buren en medehuurders weten dat je een bewonerscommissie wil oprichten.

Je kunt dat bekendmaken via een briefje in de brievenbus, sociale media of posters die je ophangt op een centrale plek. Ook kun je ervoor kiezen een bewonersbijeenkomst te organiseren. Misschien zijn er meer mensen die willen meedoen.

Je medehuurders moeten het goed vinden dat jij hen vertegenwoordigt. Daarom is het belangrijk dat zij een mandaat geven aan de bewonerscommissie. Dat betekent dat de bewonerscommissie namens de huurders spreekt.

Huurders kunnen een mandaat geven door een handtekening te zetten als steun voor de bewonerscommissie. Als bewonerscommissie kun je dan bewijzen dat je namens je achterban spreekt.

Daarna maak je aan De Huismeesters bekend dat je een bewonerscommissie hebt opgericht.

Daarvoor schrijf je een brief aan De Huismeesters. Daarin staat uit wie de bewonerscommissie bestaat, welke huurders zij vertegenwoordigt en dat de commissie erkend wil worden door De Huismeesters.

Door erkenning van De Huismeesters heeft de bewonerscommissie recht op informatie en overleg. Ook heb je dan een vast contactpersoon bij De Huismeesters en krijg je een budget om kosten te dekken en een activiteitenvergoeding om iets te organiseren voor de huurders.

Je hebt de eerste en belangrijkste stappen genomen. Nu is het tijd voor de inhoud. Welke problemen en wensen heb je bij stap 1 verzameld? Welke onderwerpen ga je oppakken? Wie gaan dat doen? En wat is daarvoor nodig?

De bewonerscommissie hoeft het niet alleen te doen. Maar de commissie is vaak wel de drijvende kracht achter de plannen. Ook is de commissie gesprekspartner van De Huismeesters. Er kan altijd ondersteuning worden geboden vanuit de Huurdersraad. Ook is contact met andere bewonerscommissies leerzaam.

Maak gebruik van de kwaliteiten van je medehuurders. Bijvoorbeeld iemand die af en toe nieuws kan delen met je achterban of een Facebook-pagina kan beheren. Of bijvoorbeeld een groepje mensen dat zich wil bezighouden met de veiligheid in de buurt of het schoonhouden van je complex of buurt.

Binnenkort (eind juni 2024)  volgt nog een link naar een pagina met allemaal voorbeelddocumenten je kan gebruiken.

Wil je graag wat hulp bij het nemen van bovenstaande stappen neem dan contact op met Huurdersraad De Huismeesters via het mailadres: info@huurdersraaddehuismeesters.nl  of bel met De Huismeesters 050- 3657171. Dan bespreken we wat wij voor jou of jullie kunnen betekenen.

Toolkit bewonerscommissie

We zijn blij met bewonerscommissies in de buurt en vinden het belangrijk dat je snel aan de slag kunt met je activiteiten. Daarom ontwikkelden we speciaal voor bewonerscommissies een toolkit.

Deze toolkit is ontworpen om jou te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten, het bevorderen van betrokkenheid en het delen van kennis. Of je nu net begint met het oprichten van een bewonerscommissie of al actief bent, de toolkit biedt waardevolle hulpmiddelen die je kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een template voor het maken van een nieuwsbrief, een vergaderagenda, notulen, een flyer en nog veel meer. Zo kun je zelf snel aan de slag.

Wil je graag wat hulp bij het nemen van bovenstaande stappen neem dan contact op met Huurdersraad De Huismeesters via het mailadres: info@huurdersraaddehuismeesters.nl  of bel met De Huismeesters 050- 3657171. Dan bespreken we wat wij voor jou of jullie kunnen betekenen.

Huurdersorganisatie

Meerdere bewonerscommissies werken samen in een Huurdersraad. Ook de huurdersorganisatie heeft overleg met De Huismeesters. Voor sommige beslissingen moet De Huismeesters goedkeuring van de huurdersorganisatie hebben.

Via de bewonerscommissie en de huurdersorganisatie kun je als huurder dus structureel samenwerken met de Huismeesters. De Huurdersraad helpt je graag als je hier mee aan de slag wilt.

Op de website van de Woonbond vind je nog meer informatie over het oprichten van een bewonerscommissie of huurdersraad. HIER vind je de link.