Bewonerscommissies

Bewoners kunnen overleggen met De Huismeesters.

Samen kun je meer dan alleen. Huurders staan sterker als ze hun krachten bundelen. Dat kan als er sprake is van sloop, renovatie of onderhoud. Maar ook als het gaan om het samenwonen in een buurt, straat of woongebouw. Een bewonerscommissie heeft het recht over zaken zoals sloop, renovatie en onderhoud overleg te voeren met de verhuurder. En ze heeft ook het recht er een schriftelijk advies over uit te brengen. 

Je kunt een bewonerscommissie oprichten wanneer je wilt, maar als het om een wooncomplex van 25 of meer woningen gaat, kun je een aantal rechten claimen.

Wil je meer weten of ben je voornemens een bewonerscommissie op te richten dan kunnen wij je misschien ondersteunen. Meld je aan via ons contactformulier.

We zetten de mogelijkheden om mee te praten hier voor je op een rijtje.

Klankbordgroep

Een klankbordgroep is een eenvoudige vorm van samenwerken.

Er zijn verschillen tussen een bewonerscommissie en klankbordgroep.

Leden van een klankbordgroep zitten in de klankbordgroep op persoonlijke titel en hebben niet de verplichtingen tegenover de achterban die een BC wel heeft. De belangrijkste verplichting van een bewonerscommissie is dat het aannemelijk moet kunnen maken dat zij het overleg voert namens de bewoners van ‘haar’ complex(en).

Een klankbordgroep heeft geen officiële status in de Overlegwet.De afspraken over de rol(len) van de klankbordgroep kunnen per project verschillen.’

Een klankbordgroep wordt vaak opgericht op initiatief van een corporatie. Een bewonerscommissie wordt vaak opgericht op initiatief van bewoners.

Huurderskoepels en klankbordgroepen hebben geen formele relatie. BC’s en huurderskoepels wel. En een klankbordgroep is altijd tijdelijk.

Toch zijn zowel De Huismeesters als de Huurdersraad graag op de hoogte van deze groepen!
Voor zowel de corporatie als de Huurdersraad is het nodig om te weten wat er speelt bij de bewoners, dus daarom is de informatie vanuit een klankbordgroep heel belangrijk.

Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is de meer officiële manier van samenwerken tussen huurders en de Huismeesters. Als je een bewonerscommissie vormt, moet de Huismeesters volgens de wet regelmatig met de commissie overleggen. Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over de regels.

Via een bewonerscommissie hebben bewoners veel invloed.

Een bewonerscommissie moet erkend worden door een huurdersorganisatie. Per complex mag er maar 1 bewonerscommissie zijn. De Huurdersraad kan je meer vertellen over het starten van een bewonerscommissie.
Je vindt HIER een link naar de rechten, taken en plichten van een bewonersorganisatie op de website van de Woonbond.

Huurdersorganisatie

Meerdere bewonerscommissies werken samen in een Huurdersraad. Ook de huurdersorganisatie heeft overleg met De Huismeesters. Voor sommige beslissingen moet De Huismeesters goedkeuring van de huurdersorganisatie hebben.

Via de bewonerscommissie en de huurdersorganisatie kun je als huurder dus structureel samenwerken met de Huismeesters. De Huurdersraad helpt je graag als je hier mee aan de slag wilt.

Op de website van de Woonbond vind je nog meer informatie over het oprichten van een bewonerscommissie of huurdersraad. HIER vind je de link.