Wat doen we?

In januari 2020 zijn we als Huurdersraad van start gegaan. Met een nieuwe werkwijze waarbij alle leden taken en verantwoordelijkheden op zich hebben genomen. Het opstarten van een nieuwe organisatie, veel nieuwe beleidsontwikkelingen bij De Huismeesters en in de Gemeente, maakten van de start een bijzonder drukke periode.

Huurverhoging 2020

In het voorjaar van 2020 zijn we vooral bezig geweest met de jaarlijkse huurverhoging van inflatie + 1% die De Huismeesters aan de huurders heeft opgelegd. Dat besluit was al in 2019 genomen en daarop hadden we als nieuwe Huurdersraad geen invloed meer. Met name de hoge huurverhoging van 5,1% die de meeste huurders dit jaar hebben gekregen, vinden wij niet acceptabel. We doen er dan ook alles aan om dat de komende jaren tegen te houden.

Diverse adviezen

We hebben veel adviezen uitgebracht, gevraagd en ongevraagd. Over het huurbeleid, woonruimteverdeling, woningverbetering, duurzaamheidsbeleid, sociaal plan wijkvernieuwing, ondernemingsplan, strategische portefeuille en de gemeentelijke woonvisie. Naast adviezen hebben we ook gereageerd op onderwerpen waar De Huismeesters en Gemeente zich mee bezig houden. Bij Thema’s vindt u onze adviezen.

Samenwerken

Samen met de corporaties, huurdersorganisaties en de Gemeente zijn ook afspraken gemaakt, de zogenaamde Prestatieafspraken. Daarin leggen de drie partijen hun ambities op het gebied van wonen en leefbaarheid vast voor de komende jaren.

Contact met huurders in coronatijd

Alles wat we doen, doen we voor de huurders. Daarom willen we weten wat er bij de huurders leeft. Dat helpt ons te bepalen welke standpunten in te nemen. Ook willen we laten zien wat we doen en wat we gaan doen. Door de coronacrisis hebben we helaas geen bijeenkomsten met huurders en bewonerscommissies kunnen organiseren. Zodra het weer kan, gaan we dat zo snel mogelijk doen.