Wat doen wij?

Als Huurdersraad zijn we de spreekbuis van en voor huurders van woningcorporatie De Huismeesters. 

Wij praten met De Huismeesters over alle onderwerpen die voor huurders belangrijk zijn. Denk aan de jaarlijkse huuraanpassing, hoe bestaande woningen verbeterd en duurzamer moeten worden en hoeveel nieuwe woningen er gebouwd moeten worden. 

Dat huurders mee mogen praten én besluiten is wat De Huismeesters graag wil. Dit staat ook zo in de Woningwet en de Overlegwet vastgelegd. Daardoor hebben huurders een vinger in de pap bij de verhuurder, ‘De Huismeesters’. Zo praat de Huurdersraad ook mee bij de gemeente, als we onze stem laten horen in het overleg van De Huismeesters met de gemeente. 

Onze thema’s

Wat wil de Huurdersraad bereiken
De Huurdersraad kijkt naar vandaag, morgen en naar de verre toekomst. Daarom spreken wij met De Huismeesters en de Gemeente over:

  • Het recht op huren: Iedereen die er recht op heeft, moet kunnen huren. Er moeten genoeg betaalbare woningen beschikbaar zijn, voor allerlei mensen en groepen;
  • Betaalbaar wonen: Wonen moet niet te duur worden. De woonlasten en heffingen mogen niet te snel omhoog gaan;
  • Fijn wonen: De woningen moeten van goede kwaliteit zijn en door De Huismeesters met de huurder samen goed onderhouden worden;
  • Verlaging energiekosten: De kosten van wonen kunnen omlaag, door de woningen te isoleren en de huurders te helpen met het verlagen van de energiekosten;
  • Prettige woonomgeving: Wonen doe je het liefst in een buurt die schoon, heel en veilig is. Met scholen en winkels die goed bereikbaar zijn
  • Inwoners moeten mee mogen meepraten en –besluiten in de wijken over dingen die hen zelf aangaan.

Wat doet de Huurdersraad
In de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder staat welke rechten de huurdersorganisatie heeft bij het beleid van de woningcorporatie. Bijvoorbeeld:

  • Het recht op informatie over alle onderwerpen die volgens De Huurdersraad de belangen van huurders raken;
  • Het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over zaken die de Huurdersraad belangrijk vindt;
  • In sommige gevallen instemmingsrecht.

Samenwerken

Naast onze thema’s en de adviezen die we uitbrengen werken we ook echt samen.

Samenwerkingsovereenkomst
De Huurdersraad heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met De Huismeesters. Hierin is opgenomen wat de beide partijen moeten doen om aan de eisen van de overlegwet te voldoen. Het is eigenlijk een op maat gemaakte versie waarin ook de rechten voor bewonerscommissies zijn opgenomen. Handig is ook de hierin opgenomen kruisjeslijst, die precies aangeeft welke rechten er zijn bij welk onderwerp.

Prestatieafspraken
Samen met de corporaties, huurdersorganisaties en de Gemeente worden ieder jaar ook afspraken gemaakt, de zogenaamde Prestatieafspraken. Daarin staat wat de drie partijen de komende jaren willen bereiken op het gebied van wonen en leefbaarheid.

Klik hieronder voor meer informatie over de prestatieafspraken van 2024.