De Velden is een appartementencomplex dat 6 jaar geleden is gerealiseerd op het voormalige Oosterparkstadion van FC Groningen.Vanaf het begin is er  een bewonerscommissie actief en die bestaat momenteel uit 7 personen. Een keer per maand komen zij bij elkaar om de gang van zaken door te spreken en te bekijken of er actie ondernomen moet worden.Zij behartigen de belangen van de bewoners  en organiseren diverse activiteiten met en voor de bewoners. Zoals bijvoorbeeld 1 keer per maand een koffieochtend en 1 keer per jaar een kerst/oudejaars bijeenkomst , en een jaarlijkse barbecue en natuurlijk een jaarlijkse ledenvergadering. Deze activiteiten liggen nu helaas stil i.v.m. Covid-19.
Een leuke bijkomstigheid is dat onlangs na voren kwam dat in onze balkons in braille-versie door de architect enkele regels van het clublied van FC Groningen “Laat ons weer eens juichen enz.” zijn geprojecteerd.
De bewonerscommissie is te bereiken via

bewonerscommissiedevelden@gmail.com

De balkons met het FC-lied in Braille