Wij behartigen de belangen van alle huurders van de woningcorporatie De Huismeesters in de wijken:

Corpus den Hoorn, Hoornse Meer, De Wijert en de Rivierenhof. Om dit goed te kunnen doen, luisteren we vooral naar de huurders en werken wij nauw samen met De Huismeesters. Wij denken mee en adviseren waar mogelijk.

Ons contactadres,

E-mail: huurdersbelang.groningenzuid@gmail.com

Vier miljoen euro voor De Wijert als proeftuin Aardgasvrije Wijken

Vier miljoen euro voor De Wijert als proeftuin Aardgasvrije Wijken

De Wijert is door de Rijksoverheid geselecteerd als proeftuin aardgasvrije wijken. De gemeente Groningen krijgt hiervoor vier miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naast de proeftuin in Paddepoel en Selwerd, gaat de gemeente nu met het noordelijk deel van De Wijert aan de slag. Het gaat om 747 woningen en 17 bedrijfsgebouwen ten noorden van de Van Iddekingeweg.

De Wijert is één van de vier wijkvernieuwingswijken in de stad Groningen. In de Wijert werken bewoners, ondernemers, scholen, woningcorporaties, de gemeente en andere organisaties met elkaar samen aan een vitale en leefbare wijk in Wijkdeal De Wijert.

De Huismeesters aan de slag met herontwikkeling in De Wijert

Woningcorporatie De Huismeesters is aan de slag met de herontwikkeling van een deel van haar woningen in De Wijert. Er worden 222 woningen en 77 garageboxen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Er vindt woningverbetering plaats bij in totaal 152 woningen. De Huismeesters is in het voorjaar van 2020 gestart. De woningverbetering van 56 woningen aan de Vondellaan is deze week afgerond. Doordat De Huismeesters en de aannemer zich houden aan het protocol ‘Samen veilig wonen’ konden de werkzaamheden tijdens de coronaperiode doorgaan.

Herontwikkeling gaat hier verder dan alleen sloop, nieuwbouw en verbetering van de woningen. In de aanpak zijn kwaliteit, verduurzaming, toevoeging van levensloopbestendige woningen en diversiteit van koop-huur het doel. Ook onderzoeken partijen binnen samenwerkingsverband Wijkdeal De Wijert hoe de omgeving rondom de woningen zo kan worden ingericht dat iedereen prettig en goed kan wonen in De Wijert. De herontwikkeling van een deel van de woningen is een van de projecten die de wijkvernieuwing in De Wijert concreet maakt.

Vrijdag 30 oktober

Sije Holwerda, directeur-bestuurder De Huismeesters, wethouder Wijkvernieuwing Roeland van der Schaaf, Nathalie van der Vechte van Huurdersbelang Groningen-Zuid en Ina de Vries namens de bewoners, hebben met elkaar het bouwbord onthuld.

Vondellaan Babbeltruc

Afgelopen tijd vond er in uw flatcomplex een vervelende situatie plaats. Een huurder is beroofd in de woning. We informeren u hierover, in de hoop dat dit niet nog een keer voor komt. Een onbekend persoon deed zich voor als iemand van de bouw. Met een smoes over een lekkage in een andere woning kwam de onbekende persoon de woning binnen. Deze onbekende man hield de huurder aan de praat. Twee vrouwelijke handlangers gingen ongemerkt de woning binnen. Helaas zijn er dingen uit de woning gestolen. We wijzen u erop dat De Huismeesters nooit in het weekend langs komt.