De Huurdersraad komt niet tot overeenstemming over de jaarlijkse huuraanpassing met De huismeesters.

Net zoals alle voorgaande jaren spreken De Huismeesters en De Huurdersraad elkaar over de jaarlijks huurverhoging. Beide partijen vinden dat huren betaalbaar moeten zijn en blijven.

Huurinkomsten zijn de enige bron van inkomsten voor de corporaties. Daaruit moeten alle kosten en investeringen worden betaald. Landelijke wetgeving heeft ervoor gezorgd dat huurders met een laag inkomen gecompenseerd worden en/of dat de huur wordt verlaagd.

Ondanks de enorme opgave voor de corporatie zoals extra woningen bouwen en verduurzamen van bestaand bezit. En de maatregelen van de overheid heeft Huurdersraad De Huismeesters een negatief advies gegeven op de huurderhoging.

De Huurdersraad is van mening dat huurders nog steeds een te groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan het wonen. Vooral de huurders die nog een slecht label hebben, een oude cv-ketel of slechte isolatie in hun woning. De labels E,F en G krijgen geen huurverhoging. De Huurdersraad zet zich al een aantal jaren in om ook bij de huurder met een label D woning en huurders in een woning met bv. oude ketels en oud isolatieglas af te zien van een jaarlijkse huurverhoging.

Wij begrijpen De Huismeesters als ze uitleggen dat ze ook woningen willen toevoegen om wachtlijsten niet op te laten lopen, kwaliteit toe te voegen door sloop en nieuwbouw. Toch houden wij vast aan ons standpunt dat die rekening niet volledig bij de zittende en toekomstige huurders neergelegd mag worden. Ondanks dit verschil blijven we een op een fijne en constructieve manier in gesprek met De Huismeesters.