Wat wil de Huurdersraad bereiken

De Huurdersraad kijkt naar vandaag, morgen en naar de verre toekomst. Daarom spreken wij met De Huismeesters en de Gemeente over:

  • Het recht op huren: Iedereen die er recht op heeft, moet kunnen huren. Er moeten genoeg betaalbare woningen beschikbaar zijn, voor allerlei mensen en groepen
  • Betaalbaar wonen: Wonen moet niet te duur worden. De woonlasten en heffingen mogen niet te snel omhoog gaan
  • Fijn wonen: De woningen moeten van goede kwaliteit zijn en door De Huismeesters met de huurder samen goed onderhouden worden
  • Verlaging energiekosten: De kosten van wonen kunnen omlaag, door de woningen te isoleren en de huurders te helpen met het verlagen van de energiekosten
  • Prettige woonomgeving: Wonen doe je het liefst in een buurt die schoon, heel en veilig is. Met scholen en winkels die goed bereikbaar zijn
  • Inwoners moeten mee mogen meepraten en –besluiten in de wijken over dingen die hen zelf aangaan.

Wat doet de Huurdersraad

In de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder staat welke rechten de huurdersorganisatie heeft bij het beleid van de woningcorporatie. Bijvoorbeeld:

  • Het recht op informatie over alle onderwerpen die volgens De Huurdersraad de belangen van huurders raken
  • Het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over zaken die de Huurdersraad belangrijk vindt
  • In sommige gevallen instemmingsrecht.