Over ons

De Huurdersraad De Huismeesters is een leuke groep enthousiaste mensen die zich met grote betrokkenheid en onafhankelijk inzet om de belangen van huurders van De Huismeesters te behartigen en om hun rol en positie verbeteren. Dat doen we, zo veel mogelijk, in overleg met De Huismeesters. We geven gevraagd en ongevraagd, advies op het hele beleid van De Huismeesters.

De Huurdersraad DHM heeft begin 2020 nieuwe start gemaakt. Er zijn werkgroepen geformeerd op basis van de thema’s waar de Huurderraad zich mee bezighoudt en er is een dagelijks bestuur gevormd. Alle leden komen maandelijks bij elkaar als AB (Algemeen Bestuur). Tussendoor hebben de werkgroepen overleg met elkaar, met De Huismeesters en met de Gemeente. In het AB wordt de gang van zaken in de werkgroepen besproken, het nieuws uit de wijken en worden besluiten genomen.