Huurdersraad De Huismeesters is de spreekbuis van en voor huurders van woningcorporatie De Huismeesters. De Huurdersraad praat met De Huismeesters over alle onderwerpen die voor huurders belangrijk zijn. Denk aan de jaarlijkse aanpassing van de huur die je betaalt, of hoeveel nieuwe woningen er gebouwd moeten worden.

Als huurder kan en mag je daarover meebeslissen. Dat doe je via de Huurdersraad.

Meedoen met Huurdersraad loont

In de Huurdersraad zitten enthousiaste en betrokken huurders van De Huismeesters. Ze komen maandelijks bij elkaar als Algemeen Bestuur. Tussen de vergaderingen van het Algemeen Bestuur door, hebben werkgroepen van de Huurdersraad overleg met elkaar, met De Huismeesters en met de Gemeente.
Dat huurders mee mogen praten over het beleid van De Huismeesters en besluiten daarover, staat in de Woningwet en de Overlegwet. Door die wetten heb je als huurder een vinger in de pap bij de verhuurder, ‘de woningbouw’. Zo praat de Huurdersraad ook mee bij de gemeente, als we onze stem laten horen in het overleg van De Huismeesters met de Gemeente Groningen.

Samen sterk

Overleggen met de verhuurder doe je het beste samen met andere huurders. Het vraagt tijd en kennis van wat er speelt bij De Huismeesters en binnen de volkshuisvesting. In je eentje is dat niet te doen, je weet niet alles, samen wel. We hebben als Huurdersraadsleden veel steun aan elkaar en we verdelen de taken. Meedoen is gratis.