Prestatieafspraken zijn de plannen en afspraken die gemaakt worden tijdens het overleg van de woningcorporaties met huurders en gemeenten.

Woningcorporaties nemen beslissingen. Bijvoorbeeld over (sociale huur)woningen die ze gaan bouwen. Of over onderhoud van woningen. Zij nemen die beslissingen niet alleen. Volgens de Woningwet moeten zij hierover overleggen met gemeenten en met huurders.

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties overleggen met elkaar over prestatieafspraken. Daarin staat wat de plannen voor het woningbeleid zijn voor het komende jaar. Bijvoorbeeld over nieuwbouw van sociale huurwoningen.

De partijen komen 1 keer in het jaar bij elkaar om te praten over de prestatieafspraken. De regels voor het overleg staan in de Woningwet.

Je vindt HIER de link naar de Prestatieafspraken 2023.