De 8 corporaties werkzaam in de gemeente en provincie Groningen zoeken een huurdersvertegenwoordiger binnen de Klachtencommissie voor Gezamenlijke Woningcorporaties in Groningen

De Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties heeft als doel het belang van huurders te beschermen. De commissie is onafhankelijk.

Wat doet de Klachtencommissie van de Gezamenlijke Woningcorporaties in Groningen? 

Het kan natuurlijk gebeuren dat je niet tevreden bent over de afhandeling van jouw klacht, of dat je er samen niet uitkomt. Je kunt dan een beroep doen op de Klachtencommissie. De commissie past hoor en wederhoor toe. Zij bemiddelt of brengt een advies uit aan de aangesloten corporatie. Zij kan haar naar aanleiding van de behandeling van een klacht een aanbeveling geven over het gevoerde of te voeren beleid.

Kijk op de website van een van de aangesloten woningcorporaties en lees de brochure van de Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen voor meer informatieKlachtencommissie – De Huismeesters of je kunt contact opnemen met Lindy Chmayssani, manager Wonen Stichting De Huismeesters. via telefoon 06 515 826 88.

De volledige text van de vacature vind je door hier te klikken.

Meer informatie over de klachtenprocedure van Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen vind je hier.