Naast onze thema’s en de adviezen die we uitbrengen werken we ook echt samen.

Samen met de corporaties, huurdersorganisaties en de Gemeente worden ieder jaar ook afspraken gemaakt, de zogenaamde Prestatieafspraken. Daarin staat wat de drie partijen de komende jaren willen bereiken op het gebied van wonen en leefbaarheid.

Klik op de link hierboven voor meer informatie over de prestatieafspraken.

Je vindt HIER een link naar een rapportage over een onderzoek naar de betrokkenheid van huurdersorganisaties bij het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en gemeenten. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum.