Naast onze thema’s en de adviezen die we uitbrengen werken we ook echt samen.

Samen met de corporaties, huurdersorganisaties en de Gemeente zijn ook afspraken gemaakt, de zogenaamde Prestatieafspraken. Daarin staat wat de drie partijen de komende jaren willen bereiken op het gebied van wonen en leefbaarheid.