Huurdersraad De Huismeesters is een groep enthousiaste en betrokken mensen. We overleggen met De Huismeesters op beleidsniveau over huurbeleid, leefbaarheid, de jaarlijkse huuraanpassing, begroting, energie- en vastgoedbeleid. En met Gemeente en woningcorporatie over de prestatieafspraken.

De Huurdersraad is er voor de huurders van woningcorporatie De Huismeesters en is – als overkoepelende huurdersorganisatie – de belangrijkste gesprekspartner van De Huismeesters.

De positie van huurders is door de Woningwet 2015 en de Overlegwet sterker geworden. Sindsdien is er intensief overleg  met De Huismeesters en met de Gemeente.  Dat vraagt meer van ons als Huurdersraad.

Daarom zoeken we versterking

Een pleidooi voor minder lange wachtlijsten in de derde korte film in het kader van de campagne ‘Stop de Verhuurdersheffing’, gemaakt door Albert Hidding.

De tweede film in het kader van de campagne ‘Stop de Verhuurdersheffing’ heeft als thema Verduurzaming. De film is gemaakt door Albert Hidding.

De eerste film in het kader van de campagne rond de actie ‘Stop de Verhuurdersheffing’ gaat over betaalbaarheid en is hieronder te zien. De film is gemaakt door Albert Hidding.

Binnen de Raad van Commissarissen ontstaat begin volgend jaar een vacature. Een lid op voordracht van de Huurdersraad is namelijk tussentijds teruggetreden. Daarom wordt nu samen met de Huurdersraad de werving en selectie opgepakt voor de vacante positie:
🔴 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN
Sociaal-maatschappelijk profiel, op voordracht van de Huurdersraad

Start campagne en aanbieding pamflet “Stop de (Ver)huurderheffing”

Henk Nijboer (links), Jean-Claude Petitiaux (midden), Gerri Boertien (rechts). Fotograaf: Henk Tammens.

Gezamenlijke actie!

van: Huurdersraad De Huismeesters, KAR Lefier, Huurdersplatform Bedum-Ten Boer, Huurders Platform Patrimonium Groningen, Participatie Raad Nijestee, Algemene Huurdersvereniging WOON,Grobos en Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk.

Doel: Afschaffing van de Verhuurdersheffing.        

Een heugelijk feit, gisteren 3 december 2020 zijn de Prestatieafspraken 2021 ondertekend door Roeland van der Schaaf, wethouder Gemeente Groningen, bestuurders van woningcorporaties in de Gemeente Groningen en leden van de verschillende Huurdersraden.

De Prestatieafspraken zijn afspraken die corporaties, huurdersorganisaties en de Gemeente samen maken. Daarin leggen de drie partijen hun ambities op het gebied van wonen en leefbaarheid vast voor de komende jaren.

De totstandkoming van de Prestatieafspraken was dit jaar een prestatie op zich. Ondanks alle belemmering door de maatregelen in verband met het coronavirus, is door alle partijen ‘gewoon’ doorgewerkt. Veel bijeenkomsten waren digitaal, soms was er gelukkig toch een mogelijkheid echt bij elkaar te komen.

Natuurlijk was Huurdersraad De Huismeesters ook vertegenwoordigd. Namens de Huurdersraad heeft voorzitter Eric Grooters de afspraken ondertekend. En een mooie toespraak gehouden. In de bestuurderskamer bij De Huismeesters kreeg dit vooral digitale gebeuren toch ook een fysiek tintje.