Steunpunt gaat huurders en verhuurders helpen

Zowel huurders als verhuurders met vragen kunnen binnenkort terecht bij het onafhankelijke Steunpunt Huren Groningen.

Foto: Stella Dekker.
Foto: Stella Dekker.

Het Steunpunt is nog in oprichting. Het krijgt als taak om kosteloos juridisch advies te geven, ondersteuning te bieden en aan bemiddeling te doen bij kwesties tussen huurders en verhuurders in de gemeente Groningen. Iedere inwoner van de gemeente met een huurprobleem is straks welkom bij het Steunpunt.

Meer informatie vindt u op de website:
Steunpunt Huren Groningen

Binnen de Raad van Commissarissen ontstaat door het verstrijken van de zittingstermijnen van de voorzitter, tevens huurderscommissaris, een vacature. De voorzitterspositie wordt binnen de Raad van Commissarissen ingevuld. Daarom wordt nu samen met de Huurdersraad de werving en selectie opgepakt voor de positie van:

🔴 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

Financieel-economisch profiel, op voordracht van de Huurdersraad

Bent u geïnteresseerd, hieronder vindt u de hele vacature en informatie voor uw eventuele reactie.

De afgelopen jaren is de waarde van vastgoed sterk gestegen.
Daarmee steeg de WOZ-waarde van veel woningen, ook die in de sociale huursector.
De WOZ-waarde wordt meegenomen in de puntentelling en heeft zo veel invloed gekregen op de maximale huurprijs van een sociale huurwoning.

De algemene regel is dat iemand die belang heeft bij de hoogte van de WOZ-waarde hier bezwaar tegen kan maken. In een onlangs gepubliceerde uitspraak van het Hof is dit  bevestigd (Hof Amsterdam 18 september 2018 17/00378).

Daarom stuurt de gemeente sinds 2016 de WOZ-beschikking niet alleen aan de eigenaren maar ook aan alle huurders. Met deze eigen WOZ-beschikking krijgen ook huurders de gelegenheid om bezwaar te maken als zij menen dat de waarde van hun woning niet klopt.

De Gemeente Groningen heeft een combi-aanslag gestuurd: Bezwaarschrift WOZ-beschikking – aanslag waterschaps- en gemeentelijke belastingen en/of waardebeschikking 2021.
Op de website https://www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van uw woning opzoeken.

Wilt u bezwaar maken tegen de verhoging van de WOZ-waarde van uw woning dan kan dat, binnen 6 weken van de datum op de WOZ-beschikking.

Voorbeeldbrief

Frans Soeterbroek, adviseur maatschappelijke gebiedsontwikkeling, ziet de positie van bewoners met de invoering van de Omgevingswet zwakker worden. Zelfs in gemeenten die bewoners juist meer invloed willen geven. Hij presenteert acht omwegen om dit tegen te gaan maar hoopt dat de Omgevingswet alsnog wordt aangepast. “

Het hele artikel kunt u lezen op de website van Gebiedsontwikkeling.nu:
Zo verbind je de Omgevingswet met een democratische agenda – Gebiedsontwikkeling.nu

Huurdersraad De Huismeesters is een groep enthousiaste en betrokken mensen. We overleggen met De Huismeesters op beleidsniveau over huurbeleid, leefbaarheid, de jaarlijkse huuraanpassing, begroting, energie- en vastgoedbeleid. En met Gemeente en woningcorporatie over de prestatieafspraken.

De Huurdersraad is er voor de huurders van woningcorporatie De Huismeesters en is – als overkoepelende huurdersorganisatie – de belangrijkste gesprekspartner van De Huismeesters.

De positie van huurders is door de Woningwet 2015 en de Overlegwet sterker geworden. Sindsdien is er intensief overleg  met De Huismeesters en met de Gemeente.  Dat vraagt meer van ons als Huurdersraad.

Daarom zoeken we versterking

Een pleidooi voor minder lange wachtlijsten in de derde korte film in het kader van de campagne ‘Stop de Verhuurdersheffing’, gemaakt door Albert Hidding.

De tweede film in het kader van de campagne ‘Stop de Verhuurdersheffing’ heeft als thema Verduurzaming. De film is gemaakt door Albert Hidding.

De eerste film in het kader van de campagne rond de actie ‘Stop de Verhuurdersheffing’ gaat over betaalbaarheid en is hieronder te zien. De film is gemaakt door Albert Hidding.

Binnen de Raad van Commissarissen ontstaat begin volgend jaar een vacature. Een lid op voordracht van de Huurdersraad is namelijk tussentijds teruggetreden. Daarom wordt nu samen met de Huurdersraad de werving en selectie opgepakt voor de vacante positie:
🔴 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN
Sociaal-maatschappelijk profiel, op voordracht van de Huurdersraad

Start campagne en aanbieding pamflet “Stop de (Ver)huurderheffing”

Henk Nijboer (links), Jean-Claude Petitiaux (midden), Gerri Boertien (rechts). Fotograaf: Henk Tammens.

Gezamenlijke actie!

van: Huurdersraad De Huismeesters, KAR Lefier, Huurdersplatform Bedum-Ten Boer, Huurders Platform Patrimonium Groningen, Participatie Raad Nijestee, Algemene Huurdersvereniging WOON,Grobos en Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk.

Doel: Afschaffing van de Verhuurdersheffing.