We brengen veel adviezen uit, gevraagd én ongevraagd.

Over:

De Huurdersraad maakt veel gebruik van haar adviesrecht. Bij allerlei onderwerpen.

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie, dat betekent huurders die meepraten en meebeslissen over het beleid van de verhuurder. De Huismeesters vindt een goede relatie met haar huurders ook belangrijk. Daarom overlegt de Huurdersraad met medewerkers van verschillende afdelingen van De Huismeesters in de Projectgroep Bewonersparticipatie van De Huismeesters.

Beschikbaarheid

De Huurdersraad praat ook met De Huismeesters over nog meer woningen en betere woningen in de sociale huursector. In de ‘portefeuillestrategie’ van De Huismeesters staat welke projecten de komende jaren aangepakt worden. Projecten om:

 • Woningen te verduurzamen
 • De kwaliteit te verbeteren
 • Nieuwbouwprojecten.

Samen haal je resultaat voor huurders

De Huurdersraad wil dat De Huismeesters zoveel mogelijk geld steekt in méer woningen en meer woningverbetering. Dat is financieel lastig voor De Huismeesters.
Resultaat: De Huismeesters wil nog eens goed kijken of het mogelijk is meer woningen te bouwen en woningen te verbeteren! In de Prestatieafspraken 2022 staan daarover inmiddels afspraken.

De Gemeente Groningen, de woningcorporaties en hun huurdersorganisaties maken ook een beter plan voor de woonruimteverdeling.
Ook daaraan werkt de Huurdersraad mee, bijvoorbeeld door advies te geven.

Adviezen

Leefbaarheid

De Huurdersraad heeft tijdens bijeenkomsten over de Prestatieafspraken, besproken wat belangrijke aandachtspunten zijn voor huurders. De Huurdersraad heeft hierover advies uitgebracht. De Huismeesters gaat een begin maken met beleid voor leefbaarheid. De Huurdersraad wil meepraten over beleid voor een leefbare wijk. Daarin:

 • Voelen mensen zich veilig en thuis
 • De sfeer is prettig en het is er goed toeven
 • Er is genoeg ruimte voor groen
 • Woningen zijn mooi, goed onderhouden en geïsoleerd
 • Iedereen kan gebruik maken van algemene voorzieningen, zoals scholen en er zijn winkels
 • In- en naar de buurt is openbaar vervoer
 • Je kunt je auto en fiets er goed parkeren
 • Zo nu en dan vinden er evenementen plaats die bewoners zelf organiseren.

Adviezen

Betaalbaarheid

Betaalbaarheid is belangrijk. Dan gaat het over:

 • Het huurbeleid en het servicekostenbeleid
 • Dat huurders geen problemen krijgen door huurachterstand
 • Afschaffing van de Verhuurdersheffing; een belasting die het Rijk woningcorporaties oplegt en die wordt betaald uit de huuropbrengsten. We voeren daar actie voor in Groningen én in Den Haag. We blijven dat doen zo lang als het nodig is.

Adviezen

Duurzaamheid

Woningen moeten worden verduurzaamd. Goede en energiezuinige wonen zorgen ook voor verlaging van de woonlasten en het verhogen van het wooncomfort. De Huurdersraad ziet duurzaamheid breder, ook zaken als een duurzame omgeving, groene daken, zonnepanelen, straatverlichting, recycling, circulariteit horen daarbij. Verder is gehorigheid van woningen onderling eveneens een belangrijk aspect in het woongenot van bewoners.

Adviezen

 • Woningen te verduurzamen
 • De kwaliteit te verbeteren
 • Nieuwbouwprojecten.

Adviezen

Naast adviezen hebben we ook gereageerd op onderwerpen waar De Huismeesters en Gemeente zich mee bezig houden. Daarover lees je meer onder Thema’s .