Een heugelijk feit, gisteren 3 december 2020 zijn de Prestatieafspraken 2021 ondertekend door Roeland van der Schaaf, wethouder Gemeente Groningen, bestuurders van woningcorporaties in de Gemeente Groningen en leden van de verschillende Huurdersraden.

De Prestatieafspraken zijn afspraken die corporaties, huurdersorganisaties en de Gemeente samen maken. Daarin leggen de drie partijen hun ambities op het gebied van wonen en leefbaarheid vast voor de komende jaren.

De totstandkoming van de Prestatieafspraken was dit jaar een prestatie op zich. Ondanks alle belemmering door de maatregelen in verband met het coronavirus, is door alle partijen ‘gewoon’ doorgewerkt. Veel bijeenkomsten waren digitaal, soms was er gelukkig toch een mogelijkheid echt bij elkaar te komen.

Natuurlijk was Huurdersraad De Huismeesters ook vertegenwoordigd. Namens de Huurdersraad heeft voorzitter Eric Grooters de afspraken ondertekend. En een mooie toespraak gehouden. In de bestuurderskamer bij De Huismeesters kreeg dit vooral digitale gebeuren toch ook een fysiek tintje.

Donderdag 12 december 2019 is de nieuwe Huurdersraad van De Huismeesters officieel geïnstalleerd.

Ondertekening bij de notaris

Na een sollicitatieperiode in het najaar van 2019 zijn 11 leden uitgekozen voor de Huurdersraad. Tijdens deze donderdag ontmoeten de leden elkaar voor het eerst en maken zij kennis met elkaar en met het Management Team van De Huismeesters.