Betaalbaarheid

De eerste film in het kader van de campagne rond de actie ‘Stop de Verhuurdersheffing’ gaat over betaalbaarheid en is hieronder te zien. De film is gemaakt door Albert Hidding.

Stop de verhuurdersheffing

De campagne “Stop de (Ver)huurderheffing” is een gezamenlijke actie van Huurdersraad De Huismeesters, KAR Lefier, Huurdersplatform Bedum-Ten Boer, Huurders Platform Patrimonium Groningen, Participatie Raad Nijestee, Algemene Huurdersvereniging WOON,Grobos en Huurdersvereniging …

Prestatieafspraken 2021 ondertekend

Prestatieafspraken is een document met afspraken tussen corporaties, huurdersorganisaties en de Gemeente. De afspraken gaan over wat zij samen de komende jaren willen gaan doen aan wonen en leefbaarheid. Op …

Huurdersraad geinstalleerd

Donderdag 12 december 2019 is de nieuwe Huurdersraad van De Huismeesters officieel geïnstalleerd. Na een sollicitatieperiode in het najaar van 2019 zijn 11 leden uitgekozen voor de Huurdersraad. Toen ontmoetten …