Auteur: fred

Steunpunt gaat huurders en verhuurders helpen

Zowel huurders als verhuurders met vragen kunnen binnenkort terecht bij het onafhankelijke Steunpunt Huren Groningen.

Foto: Stella Dekker.
Foto: Stella Dekker.

Het Steunpunt is nog in oprichting. Het krijgt als taak om kosteloos juridisch advies te geven, ondersteuning te bieden en aan bemiddeling te doen bij kwesties tussen huurders en verhuurders in de gemeente Groningen. Iedere inwoner van de gemeente met een huurprobleem is straks welkom bij het Steunpunt.

Meer informatie vindt u op de website:
Steunpunt Huren Groningen

Frans Soeterbroek, adviseur maatschappelijke gebiedsontwikkeling, ziet de positie van bewoners met de invoering van de Omgevingswet zwakker worden. Zelfs in gemeenten die bewoners juist meer invloed willen geven. Hij presenteert acht omwegen om dit tegen te gaan maar hoopt dat de Omgevingswet alsnog wordt aangepast. “

Het hele artikel kunt u lezen op de website van Gebiedsontwikkeling.nu:
Zo verbind je de Omgevingswet met een democratische agenda – Gebiedsontwikkeling.nu

Een pleidooi voor minder lange wachtlijsten in de derde korte film in het kader van de campagne ‘Stop de Verhuurdersheffing’, gemaakt door Albert Hidding.

De tweede film in het kader van de campagne ‘Stop de Verhuurdersheffing’ heeft als thema Verduurzaming. De film is gemaakt door Albert Hidding.

De eerste film in het kader van de campagne rond de actie ‘Stop de Verhuurdersheffing’ gaat over betaalbaarheid en is hieronder te zien. De film is gemaakt door Albert Hidding.

Start campagne en aanbieding pamflet “Stop de (Ver)huurderheffing”

Henk Nijboer (links), Jean-Claude Petitiaux (midden), Gerri Boertien (rechts). Fotograaf: Henk Tammens.

Gezamenlijke actie!

van: Huurdersraad De Huismeesters, KAR Lefier, Huurdersplatform Bedum-Ten Boer, Huurders Platform Patrimonium Groningen, Participatie Raad Nijestee, Algemene Huurdersvereniging WOON,Grobos en Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk.

Doel: Afschaffing van de Verhuurdersheffing.        

Een heugelijk feit, gisteren 3 december 2020 zijn de Prestatieafspraken 2021 ondertekend door Roeland van der Schaaf, wethouder Gemeente Groningen, bestuurders van woningcorporaties in de Gemeente Groningen en leden van de verschillende Huurdersraden.

De Prestatieafspraken zijn afspraken die corporaties, huurdersorganisaties en de Gemeente samen maken. Daarin leggen de drie partijen hun ambities op het gebied van wonen en leefbaarheid vast voor de komende jaren.

De totstandkoming van de Prestatieafspraken was dit jaar een prestatie op zich. Ondanks alle belemmering door de maatregelen in verband met het coronavirus, is door alle partijen ‘gewoon’ doorgewerkt. Veel bijeenkomsten waren digitaal, soms was er gelukkig toch een mogelijkheid echt bij elkaar te komen.

Natuurlijk was Huurdersraad De Huismeesters ook vertegenwoordigd. Namens de Huurdersraad heeft voorzitter Eric Grooters de afspraken ondertekend. En een mooie toespraak gehouden. In de bestuurderskamer bij De Huismeesters kreeg dit vooral digitale gebeuren toch ook een fysiek tintje.