Steunpunt voor huurders

Huurders en verhuurders kunnen met vragen terecht bij het onafhankelijke Steunpunt Huren Groningen. Het Steunpunt geeft gratis juridisch advies en ondersteuning. Ook bemiddelt het Steunpunt bij kwesties tussen huurders en …

Invloed bewoners bij invoering Omgevingswet

Frans Soeterbroek, adviseur maatschappelijke gebiedsontwikkeling, ziet de positie van bewoners met de invoering van de Omgevingswet zwakker worden. Zelfs in gemeenten die bewoners juist meer invloed willen geven. Hij presenteert …

Beschikbaarheid

Een pleidooi voor minder lange wachtlijsten in de derde korte film in het kader van de campagne ‘Stop de Verhuurdersheffing’, gemaakt door Albert Hidding.

Verduurzaming

De tweede film in het kader van de campagne ‘Stop de Verhuurdersheffing’ heeft als thema Verduurzaming. De film is gemaakt door Albert Hidding.

Betaalbaarheid

De eerste film in het kader van de campagne rond de actie ‘Stop de Verhuurdersheffing’ gaat over betaalbaarheid en is hieronder te zien. De film is gemaakt door Albert Hidding.

Stop de verhuurdersheffing

De campagne “Stop de (Ver)huurderheffing” is een gezamenlijke actie van Huurdersraad De Huismeesters, KAR Lefier, Huurdersplatform Bedum-Ten Boer, Huurders Platform Patrimonium Groningen, Participatie Raad Nijestee, Algemene Huurdersvereniging WOON,Grobos en Huurdersvereniging …

Prestatieafspraken 2021 ondertekend

Prestatieafspraken is een document met afspraken tussen corporaties, huurdersorganisaties en de Gemeente. De afspraken gaan over wat zij samen de komende jaren willen gaan doen aan wonen en leefbaarheid. Op …