Auteur: fred

Huurders en verhuurders kunnen met vragen terecht bij het onafhankelijke Steunpunt Huren Groningen.

Foto: Stella Dekker.
Foto: Stella Dekker.

Het Steunpunt geeft gratis juridisch advies en ondersteuning. Ook bemiddelt het Steunpunt bij kwesties tussen huurders en verhuurders in de gemeente Groningen. Iedere inwoner van de gemeente met een huurprobleem is welkom bij het Steunpunt.

Meer informatie staat op Steunpunt Huren Groningen

Een pleidooi voor minder lange wachtlijsten in de derde korte film in het kader van de campagne ‘Stop de Verhuurdersheffing’, gemaakt door Albert Hidding.

De tweede film in het kader van de campagne ‘Stop de Verhuurdersheffing’ heeft als thema Verduurzaming. De film is gemaakt door Albert Hidding.

De eerste film in het kader van de campagne rond de actie ‘Stop de Verhuurdersheffing’ gaat over betaalbaarheid en is hieronder te zien.

De film is gemaakt door Albert Hidding.

Henk Nijboer (links), Jean-Claude Petitiaux (midden), Gerri Boertien (rechts). Fotograaf: Henk Tammens.

De campagne “Stop de (Ver)huurderheffing” is een gezamenlijke actie van Huurdersraad De Huismeesters, KAR Lefier, Huurdersplatform Bedum-Ten Boer, Huurders Platform Patrimonium Groningen, Participatie Raad Nijestee, Algemene Huurdersvereniging WOON,Grobos en Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk.

Onderdeel van de campagne is het aanbieden van een pamflet. Doel is de afschaffing van de Verhuurdersheffing.

Prestatieafspraken is een document met afspraken tussen corporaties, huurdersorganisaties en de Gemeente. De afspraken gaan over wat zij samen de komende jaren willen gaan doen aan wonen en leefbaarheid.

Op 3 december 2020 ondertekenden de gemeente Groningen, Groninger corporaties en – huurdersorganisaties de Prestatieafspraken 2021.
Dat die Prestatieafspraken er kwamen, was in 2020 een prestatie op zich. Ondanks de maatregelen ivanwege het coronavirus, is door alle partijen ‘gewoon’ doorgewerkt. Veel bijeenkomsten waren digitaal, soms was er gelukkig toch een mogelijkheid elkaar in levende lijve te ontmoeten in een vergadering.

Natuurlijk was Huurdersraad De Huismeesters ook vertegenwoordigd toen de Prestatieafspraken ondertekend werden. Namens de Huurdersraad zette voorzitter Eric Grooters zijn handtekening eronder. Hij hield ook een mooie toespraak. In de bestuurderskamer bij De Huismeesters kreeg dit vooral digitale gebeuren, toch ook een fysiek tintje.